Digital Transformation

JSC Consulting

Din guide i den digitale transformation

Den digitale transformation stiller store krav til organisationen, krav, som kan transformeres til muligheder og værdiskabelse når de digitale teknologier og trends tilgås og tackles på den rette måde.

Som virksomhedsleder kan du stille dig selv følgende spørgsmål:

 • I hvor høj grad har vi indtænkt mulighederne i de nye digitale forretningsmodeller i virksomhedens strategi?
 • I hvor høj grad har vi indtænkt de digitale teknologier og trends i vores produktudvikling?
 • Hvilken værdi vil det give forretningen at få skabt en forståelse for hvad den digitale omstilling kan give forretningen?

1. Teknologier og trends

Teknologier og trends som IoT, Edge, Analytics, Big data, AI, Block Chain, cloud computing, agilitet, DevOps, mf., fylder på de sociale medier og i dagspressen:

 • Teknologier og trends som sammen med de nye forretningsmodeller vil ændre måden hvorpå vi driver forretning
 • Teknologier som giver en tættere relation imellem kunde og virksomhed

Hvad vil det betyde og muliggøre for jer, at få mulighed for kontinuerligt at forbedre kundernes oplevelser og derigennem bevare og styrke samarbejdsrelationen med jeres kunder?

Tilbage til Indholdsfortegnelse

2. Nye forretningsmodeller

Nye forretningsmodeller som bærer præg af at vi går fra lokal købmand til digital markedsplads
Internettet og mobilteknologien har vendt op og ned på forretningsmodellerne:

 • Information er stort set tilgængeligt for alle
 • Vores netværk er globalt
 • Verden er blevet vores nærmarked

Hvordan vil disse muligheder kunne innovere og skabe merforretning for din virksomhed?

Tilbage til Indholdsfortegnelse

3. Digitale platforme

De digitale platforme er et eksempel på en ny forretningsmodel, hvor Amazone, Google og Facebook er nogle af de store spillere som i høj grad er bygget op omkring de nye forretningsmodeller.

 • Det som også kendetegner de nye digitale virksomheder er, at de leverer en service og ikke et fysisk produkt

Tilbage til Indholdsfortegnelse

4. Bæredygtighed

Bæredygtighed er en naturlig del af den digitale transformation. Den digitale teknologi kræver langt færre ressourcer og åbner mulighed for at langt flere deles om den samme ressource/service, af eksempler kan nævnes:

 • Aibnb som arrangerer udlejeringer og udnytter at boliger fra tid til anden står ledige og kan lejes ud
 • Gomore som arrangerer samkørsel og delebiler. Dette ud devisen hvorfor eje når man kan leje, som gør at vi bevæger os væk fra brug og smid væk samfundet.

Tilbage til Indholdsfortegnelse

5. Netværks- og deleøkonomi

Set ud fra et økonomiske perspektiv, går udviklingen i retningen af ”effektiv økonomi” ifølge Jeremy Rifkin, der i bogen ”The Zero Matginal Cost Society” pointere at ”prisen på et produkt er den samme som marginalomkostningerne”. Med andre ord er den tidligere udgift til at producere én enhed mere, blevet omkostningsfrit når der er tale om et digitalprodukt:

 • En økonomi hvor det ikke nødvendigvis er kerneydelsen der tjenes på

Tager vi f.eks. Facebook, så er omkostningerne for om der er 100 mio. brugere eller 101 mio. brugere stort set den samme. Facebook tjener ikke direkte på (tager ikke betaling for) deres kerneydelse, som er at stille en social platform til rådighed. Facebook tjener på periferier ydelser, som spilletjenester og annoncering.

Tilbage til Indholdsfortegnelse

6. Big Data og Analytics – Beslutninger træffes på fakta

Med den digitale transformation vil beslutninger i langt højre grad blive truffet med baggrund i fakta frem for mavefornemmelse:

 • Data spiller en større og større rolle når der skal træffes beslutninger i forretningen
 • Flere produkter / enheder kommer på nettet ved Internet of Things (IoT)
 • Kunderne er på nettet og de sociale medier, dette til sammen generer store mængder data, som kan analyseres og give vigtig viden om produktet og kundens adfærd
 • Alt sammen viden som gør at forretningsmæssige beslutninger i langt højre grad kan træffes på fakta og ikke på mavefornemmelse

Hvilke muligheder kunne dette give jeres organisation for at komme tættere på jeres kunder?

Tilbage til Indholdsfortegnelse

7. Organisationer bliver agile

Agilitet, begreb som specielt er anvendt i softwarebranchen, som en fællesbetegnelse for en række softwareudviklingsmetodikker, hvor vægten ligger på løbende at levere værdi til kunden gennem iterativ udvikling. Dvs. måder at planlægge og kontrollere softwareudvikling på, som fleksibelt kan optimere at levere en ny version af softwaren, i takt med ønsker og behov fra slutbrugerne.

 • Med den hastighed den digitale verden udvikler sig på, vil det kræve at organisationer bliver agile, tiden fra ide til det færdige produkt, skal indsnævres, ellers overhales man inden om af konkurrenten
 • Den digitale transformation hjælper organisationer til at blive agile
 • Cloud Computing åbner op for at der uden de store investeringer og specialviden på IT kan udvikles og afprøves mindre services tilpasset efter kundens ønske
 • Produkt udvikling bliver således en iterative proces i tæt samarbejde med kunden og med baggrund i de data som indsamles og analyseres
 • Man undgår en lang proces, hvor man ender op med et produkt som kunden ikke længere ønsker

Tilbage til Indholdsfortegnelse

8. Fra bogen Den digitale omstilling

Jan Damsgaard er professor og institutleder på institut for Digitalisering på CBS og er fast medlem af regeringens ”Disruptionsråd” samt Digital Vismand, udnævnt af Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Han skriver i sin bog,anden udgave af Den digitale omstilling, at nogle at de store tendenser, som digitaliseringen medfører kan samles i fire megatrends

 1. Fra lokal købmand til digital markedsplads
 2. Fra produkt til service
 3. Fra eje til leje
 4. Fra kontrol til selv kontrol

Jan Damsgaard skriver til ovenstående at det er en radikalt anderledes verden og økonomi som erhvervslivet står overfor. Som virksomhed kan man forholde sig til det på tre måde

 1. Man kan lege struds og håbe på, at det hele går væk igen, og at det på en eller anden måde nok skal lade sig gøre at overleve som hidtil og prøve at spare sig gennem det fald i omsætningen som enten allerede er en realitet eller snart kommer. Det kan i bedste fald udsætte sidste holdbarhedsdato, men før eller siden vil det være slut. Udviklingen taget i betragtning er før det mest sandsynlige.
 2. Man kan erkende, at virksomheden ikke kan fortsætte i sin nuværende form, og bruge den erkendelse til at lægge en plan for en afvikling, som sikrer at der er penge til at kaste sig over nyt og mere fremtidssikret form i den digitale økonomi.
 3. Eller man kan nå frem til en konklusion om at virksomheden har en fremtid, hvis den udvikler sig og forstår at udnytte de digitale muligheder og det nye tankesæt.

Bogen har undertitlen ”9 radikale udfordringer erhvervslivet skal overleve”

 1. Hvordan undgår virksomheden at dø i digitaliseringen
 2. Hvordan vælger virksomheden den rigtige digitale løsning
 3. Hvordan kan virksomheden tjene penge hvis kerneydelsen bliver gratis
 4. Hvordan tiltrækker virksomheden brugere til sin platform og sørger for de bliver
 5. Hvordan ændrer virksomheden sin kommunikation, så den passer til de sociale medier
 6. Hvordan kan virksomheden understøtte og udnytte den cirkulære økonomi
 7. Hvordan ændrer virksomheden ledelseskultur, så den basere sig på viden
 8. Hvordan kan virksomheden bruge IoT tignes internet til at skabe værdi for mennesker
 9. Hvordan gør virksomheden sig klar til cloud computing

Tilbage til Indholdsfortegnelse

Tag kontakt

– Helt upforpligtende

Første møde altid gratis og jeg kommer gerne ud og besøger din virksomhed

Ring til Jan Schrøder Christiansen på +45 40 35 65 32.